แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน”) ที่อิงตามความเชื่อและสมมติฐานและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับ Poema Global และ Gogoro ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำต่อไปนี้: “อาจ” “จะ” “อาจ” “น่าจะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดหวัง” ,” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “โครงการ” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “ต่อเนื่อง” “เป้าหมาย” “แสวงหา” หรือเชิงลบหรือพหูพจน์ของคำเหล่านี้ หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำเหล่านี้ ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์ทางการเงิน ความสามารถของเทคโนโลยีของ Gogoro ธุรกิจและแผนการลงทุนและการขยายของ Gogoro สถานะทางการเงินของ Gogoro การใช้เงินที่ได้รับจากการรวมธุรกิจของ Gogoro ศักยภาพ การปิดการรวมธุรกิจระหว่าง Gogoro และ Poema Global รวมถึงระยะเวลาของการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและผลกระทบของการไถ่ถอนต่อการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางคำจะไม่มีคำเหล่านี้ ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์ทางการเงิน ความสามารถของเทคโนโลยีของ Gogoro ธุรกิจและแผนการลงทุนและการขยายของ Gogoro สถานะทางการเงินของ Gogoro การใช้เงินที่ได้รับจากการรวมธุรกิจของ Gogoro ศักยภาพ การปิดการรวมธุรกิจระหว่าง Gogoro และ Poema Global รวมถึงระยะเวลาของการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและผลกระทบของการไถ่ถอนต่อการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางคำจะไม่มีคำเหล่านี้ ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์ทางการเงิน ความสามารถของเทคโนโลยีของ Gogoro ธุรกิจและแผนการลงทุนและการขยายของ Gogoro สถานะทางการเงินของ Gogoro การใช้เงินที่ได้รับจากการรวมธุรกิจของ Gogoro ศักยภาพ การปิดการรวมธุรกิจระหว่าง Gogoro และ Poema Global รวมถึงระยะเวลาของการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและผลกระทบของการไถ่ถอนต่อการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำเหล่านี้ ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์ทางการเงิน ความสามารถของเทคโนโลยีของ Gogoro ธุรกิจและแผนการลงทุนและการขยายของ Gogoro สถานะทางการเงินของ Gogoro การใช้เงินที่ได้รับจากการรวมธุรกิจของ Gogoro ศักยภาพ การปิดการรวมธุรกิจระหว่าง Gogoro และ Poema Global รวมถึงระยะเวลาของการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและผลกระทบของการไถ่ถอนต่อการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำเหล่านี้ ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งการคาดการณ์ทางการเงิน ความสามารถของเทคโนโลยีของ Gogoro ธุรกิจและแผนการลงทุนและการขยายของ Gogoro สถานะทางการเงินของ Gogoro การใช้เงินที่ได้รับจากการรวมธุรกิจของ Gogoro ศักยภาพ การปิดการรวมธุรกิจระหว่าง Gogoro และ Poema Global รวมถึงระยะเวลาของการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวและผลกระทบของการไถ่ถอนต่อการปิดกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่า Poema Global และ Gogoro แต่ละรายการเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ละฉบับที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ Poema Global และ Gogoro เตือนคุณว่าข้อความเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและปัจจัยต่างๆ ที่ทราบในปัจจุบันและการคาดการณ์ของ อนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในหนังสือมอบฉันทะขั้นสุดท้าย/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม ยื่นโดย Gogoro เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอและเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นหรือที่จะยื่น โดย Gogoro หรือ Poema Global เป็นครั้งคราวกับสำนักงาน ก.ล.ต. การยื่นเอกสารเหล่านี้อาจระบุและจัดการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญอื่นๆ ที่อาจทำให้เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้ง Poema Global และ Gogoro ไม่สามารถรับรองกับคุณได้ว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Poema Global และ Gogoro ไม่ทราบในปัจจุบันหรือ Poema Global และ Gogoro ในปัจจุบันเชื่อว่าไม่มีสาระสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องด้วยความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณไม่ควรถือว่าข้อความเหล่านี้เป็นตัวแทนหรือรับประกันโดย Poema Global, Gogoro กรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่ Poema Global และ Gogoro จะบรรลุวัตถุประสงค์และแผนในกรอบเวลาที่กำหนดหรือทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้แสดงถึงมุมมองของ Poema Global และ Gogoro ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ เหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาอาจทำให้มุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Poema Global และ Gogoro อาจปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงมุมมองของ Poema Global หรือ Gogoro ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้แสดงถึงมุมมองของ Poema Global และ Gogoro ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ เหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาอาจทำให้มุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Poema Global และ Gogoro อาจปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงมุมมองของ Poema Global หรือ Gogoro ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการสื่อสารนี้แสดงถึงมุมมองของ Poema Global และ Gogoro ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ เหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาอาจทำให้มุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Poema Global และ Gogoro อาจปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงมุมมองของ Poema Global หรือ Gogoro ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ในขณะที่ Poema Global และ Gogoro อาจปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต ไม่มีเจตนาใดในปัจจุบันที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงมุมมองของ Poema Global หรือ Gogoro ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ในขณะที่ Poema Global และ Gogoro อาจปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต ไม่มีเจตนาใดในปัจจุบันที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงมุมมองของ Poema Global หรือ Gogoro ณ วันที่ใดๆ ต่อจากวันที่ของการสื่อสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญและหาได้ที่ไหน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ Gogoro ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-4 กับ SEC ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ Gogoro ที่จะออกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ คำชี้แจงการจดทะเบียนได้รับการประกาศโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 และหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 Poema Global ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไปยังผู้ถือหุ้น ณ วันที่บันทึก จัดตั้งขึ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในการทำธุรกรรมที่เสนอ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ Poema Global และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่านคำให้การของผู้รับมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นหรือยื่นต่อ SEC เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยหรือจะมี ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Poema Global, Gogoro และธุรกรรมที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ Poema Global ยังสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ SEC ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งคำขอไปที่: 101 Natoma St., 2F, San Francisco, CA 94105 สามารถรับมอบฉันทะขั้นสุดท้าย/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.gov ).

ผู้เข้าร่วมในการชักชวน:
Poema Global และ Gogoro และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการพิจารณาให้มีส่วนร่วมในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นที่อธิบายไว้ในการสื่อสารนี้ภายใต้กฎของ SEC ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Poema Global และความเป็นเจ้าของมีระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ Poema Global ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และการยื่นในภายหลังภายใต้มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหรือใน แบบฟอร์ม 10-Q. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎของ ก.ล.ต. จะถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้ถือหุ้นของ Poema Global ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม www.sec.gov หรือส่งคำขอไปที่: 101 Natoma St., 2F, San Francisco, CA 94105

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน
การสื่อสารนี้ไม่ใช่คำให้การพร็อกซี่หรือการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะ ความยินยอม หรือการอนุญาตที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ หรือเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของ Poema Global หรือ Gogoro และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ห้ามเสนอหลักทรัพย์เว้นแต่โดยวิธีการของหนังสือชี้ชวนที่ตรงตามข้อกำหนดเซอร์รีย์ บริติชโคลัมเบีย 30มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ – INEO Tech Corp. (TSXV: INEO) (OTCQB: INEOF ) (“บริษัท ” หรือ ” INEO “) ผู้พัฒนานวัตกรรมของ INEO Media Networkซึ่งเป็นโฆษณาดิจิทัลและ โซลูชันการวิเคราะห์สำหรับผู้ค้าปลีก เปิดตัว INEO Media Playerซึ่งเป็นระบบโฆษณา Digital Out-Of-Home (DOOH) รุ่นต่อไปของบริษัท ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมภายใน INEO Welcoming System ที่ ได้INEO Media Playerทำงานควบคู่กับ INEO Welcoming Pedestalเพื่อนำเสนอโฆษณาดิจิทัลอีกระดับภายในร้านค้าปลีก INEO ได้เสร็จสิ้นการทดลองใช้ของINEO Media Playerภายในร้านค้าปลีกหลายแห่ง และวางแผนที่จะเริ่มใช้งานในสถานที่ค้าปลีกทั่วโลกนอกบ้านของ INEO ภายในร้านค้าปลีก (CNW Group/INEO Tech Corp.)
Kyle Hallซีอีโอของ INEO กล่าวว่า” INEO Media Playerได้รับแรงบันดาลใจจากลูกค้ารายย่อยที่ขอแสดงโฆษณาดิจิทัลเพิ่มเติมทั่วทั้งพื้นที่ค้าปลีกโดยไม่กินพื้นที่เพิ่มเติมในร้านค้า และไม่มีการติดตั้งINEO Welcoming Pedestal เพิ่มเติม “เราสามารถจัดการกับความต้องการนี้ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งของเรา นอกเหนือจากความสามารถในการผลิตภายในของเรา ซึ่งช่วยให้เราก้าวได้อย่างรวดเร็วจากแรงบันดาลใจเริ่มต้นไปสู่การติดตั้งในสถานที่ตั้งค้าปลีกที่สำคัญ”

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับระบบติดตั้งบนผนังได้อย่างลงตัว ทำให้ร้านค้าสามารถเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้ INEO Media Player สามารถทำงานเป็น ผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจับคู่ภายในINEO Welcoming System ผู้ค้าปลีกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถจับคู่INEO Media Player หลายตัว กับINEO Welcoming Pedestal ปัจจุบัน เพื่อขยายความครอบคลุมการโฆษณาดิจิทัลทั่วทั้งร้านค้าปลีก INEO Media Playerใช้เทคโนโลยี INEO ที่ออกแบบมาสำหรับINEO Welcoming Systemและทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยระบบจัดการเนื้อหาของ INEO เพื่อวางและควบคุมโฆษณาและการส่งข้อความในทุกอุปกรณ์บนINEO Media Network

INEO Tech Corp.
ต่อ: “Kyle Hall”
Kyle Hallประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

เกี่ยวกับ INEO Tech Corp.

INEO Tech Corp. ผ่านทางบริษัทในเครือที่ INEO Solutions Inc. เป็นเจ้าของทั้งหมด เป็นผู้ให้บริการโฆษณาดิจิทัลตามสถานที่ การวิเคราะห์และโซลูชันการป้องกันการสูญหายสำหรับผู้ค้าปลีก เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ INEO ผสานรวมและสร้างรายได้จากหน้าจอดิจิทัลด้วยประตูเซ็นเซอร์ตรวจจับการโจรกรรมที่ทางเข้าร้านค้าปลีก แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัทใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อส่งโฆษณาดิจิทัลที่กำหนดเองไปยังร้านค้าปลีกแต่ละแห่งโดยพิจารณาจากการผสมผสานทางประชากร เช่น อายุและเพศ ของการเข้าชมของลูกค้าในแต่ละสถานที่ บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ INEO Welcoming Network และยังนำเสนอเทคโนโลยีผ่านโซลูชันที่ใช้ SaaS ให้กับเครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ INEO มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซอร์รีย์ ประเทศแคนาดาและซื้อขายแบบสาธารณะบน TSX-Venture Exchange ภายใต้สัญลักษณ์ ” INEO ” และบน OTCQB-Venture Market ภายใต้สัญลักษณ์ ” INEOF ”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม:

เว็บไซต์: www.ineosolutionsinc.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ineosolutions
Facebook: https://www.facebook.com/ineosolutionsinc
Instagram: https://www.instagram.com/ineosolutionsinc
Twitter: https://twitter.com/INEOsolutions

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความและข้อมูลที่ อาจถือเป็น “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจรวมถึงการคาดการณ์ทางการเงินและอื่นๆ ตลอดจนข้อความเกี่ยวกับแผนในอนาคต วัตถุประสงค์ หรือผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมา ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “อาจ” “น่าจะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “โครงการ” , “ประมาณการ”, “แนวโน้ม” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่สำคัญ สมมติฐาน ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์แตกต่างไปอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ และด้วยเหตุนี้ ไม่ควรถือเป็นการรับประกันผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ในอนาคต มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างไปจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อมูล ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากความคาดหวังของบริษัทนั้นได้เปิดเผยไว้ในเอกสารของบริษัทที่ยื่นบน SEDAR รวมถึงการอภิปรายและการวิเคราะห์และงบการเงินประจำปีและระหว่างกาลของบริษัท ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่แถลงข่าวนี้เท่านั้น บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
มอนทรีอัล รัฐควิเบกวันที่ 30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ – Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) (“Aya” หรือ “Corporation”) มีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม , 2021 . จำนวนเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไฮไลท์ประจำปี 2564

บันทึกปีในแง่ของการผลิตเงิน (“Ag”) รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
บรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ที่ Zgounder ซึ่งขณะนี้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
ปริมาณงานเฉลี่ย 609 ตันต่อวัน (“tpd”) ในระหว่างปี ซึ่งเกินความสามารถในการออกแบบในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยถึง 716 tpd
การกู้คืนโรงสีแบบรวมเฉลี่ย 83%
ความพร้อมใช้งานทั่วโลกของ 86% และ 90.5% สำหรับพืชลอยและไซยาไนเดชันตามลำดับ
โปรแกรมฝึกซ้อมที่ประสบความสำเร็จที่ Zgounder
เพิ่มทรัพยากรแร่ที่วัดและบ่งชี้ (“M&I”) ขึ้น 116% เป็น 96 ล้านออนซ์ (“Moz”) ของ Ag. ทรัพยากรที่สรุปได้เพิ่มขึ้นเป็น 6Moz Ag
แคมเปญ 42,000 เมตร (“m”) ส่งคืน 37 ของการสกัดกั้นที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของ Zgounder
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายตัวของ Zgounder (“FS”) ได้เข้าสู่แผนในปี พ.ศ. 2564 โดยผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
งานภาคสนามเบื้องต้นจาก Imiter bis ระบุการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ 4 กม. และเป้าหมายการเจาะที่สำคัญห้าเป้าหมาย
การขุดเจาะลูกเสือยืนยันการมีอยู่ของทองคำ (“Au”) และ Ag ในหลุมค้นพบหลายแห่ง
บรรลุข้อตกลงซื้อ 70 ล้านดอลลาร์แคนาดา ( 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) สำเร็จในการเสนอขายต่อสาธารณะ
ฐานะการเงินแข็งแกร่งด้วย เงินสด 84.2 ล้านดอลลาร์รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด
เปิดตัวโปรแกรม ESG และการรายงานความยั่งยืนครั้งแรก
เข้าซื้อกิจการ Algold และเสร็จสิ้น 85% ของโครงการ Tijirit Project FS ภายในสิ้นปี
ขยายตำแหน่งที่ดินทั้งหมด 40% ในพื้นที่ Zgounder Regional และ Azegour
อยู่ในอันดับที่ 12 บน TSX30 ปี 2564 เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการดีที่สุด โดยหุ้นที่แข็งค่าขึ้น 3 ปีที่ +253%
แนวโน้มปี 2022 และปีจนถึงตอนนี้

ส่งปริมาณสำรองแรกเริ่มที่8,590 Kตันของ Ag เฉลี่ย 257 กรัม/ตันสำหรับ 70,876 Ag oz
เสร็จสิ้น FS การขยาย Zgounder 2,000 tpd ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยยืดอายุของเหมืองเป็น 11 ปี และเพิ่มการผลิตประจำปีหลังการขยายสี่เท่าเป็น 7 Moz Ag
คำแนะนำของการผลิตระหว่าง 1.65 ถึง 1.8 Moz ที่ต้นทุนเงินสด$12 /oz
ได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการขยาย Zgounder
เปิดตัวโครงการลงทุนชุมชนและผู้ประกอบการ 5 ปี
เคลียร์เส้นทางสู่ศูนย์การปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 2 ที่ Zgounder ภายในปี 2567 ผ่านข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายกับ ONEE และเจตนาที่จะลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหมุนเวียน
Benoit La Salleประธานและ CEO กล่าวว่า “ปี 2021 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Aya ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักของทีมและมุ่งมั่นที่จะทำตามคำมั่นสัญญาของเรา “เรารายงานการผลิต รายได้ เงินสด และการเติบโตของกระแสเงินสด ทั้งหมดในขณะที่หันกลับมาดำเนินการและเปิดตัวโปรแกรม ESG ครั้งแรกและรายงานความยั่งยืนที่สอดคล้องกับ GRI นอกจากนี้เรายังเจาะ 60,000 เมตร ส่งผลให้ทรัพยากรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญผ่านสว่านและสูง – ไลน์จีคลับ สำรองสาวเกรดที่ Zgounder”

“ผลประกอบการสิ้นปีของเรา บวกกับเศรษฐกิจของโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจของ Zgounder ทำให้เกิดเส้นทางการเติบโตที่สำคัญในปี 2022 และปีต่อๆ ไป เรากำลังขยายแพ็คเกจที่ดินและลงทุนซ้ำที่ Zgounder และในการสำรวจตลอดจน ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจุดยืนของเราในประเทศและส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเรามองไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจและมองโลกในแง่ดี”

ข้อมูลสำคัญด้านการดำเนินงานและการเงินปี 2564

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

ปี 2564

2020

ตัวเลือกสินค้า ’21
vs ’20

ปฏิบัติการ

แร่แปรรูป (ตัน)

224,515

128,923

74%

เกรดเฉลี่ย (g/t Ag)

269

255

5%

การกู้คืนโรงสี (%)

82.1%

68.7%

13%

ผลิตแท่งเงิน (ออนซ์)

692,392

439,448

58%

เงินที่ผลิตได้เข้มข้น (ออนซ์)

908,254

286,871

217%

เงินที่ผลิตได้ทั้งหมด (ออนซ์)

1,600,646

726,319

120%

แท่งเงินขาย (ออนซ์)

640,499

395,489

62%

เงินในความเข้มข้นขาย (ออนซ์)

874,057

266,079

228%

ยอดขายเงินทั้งหมด (ออนซ์)

1,514,556

661,567

129%

เฉลี่ย เงินที่ได้รับสุทธิ ($/oz)

22.65

20.89

8%

เฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเงิน ($/oz)

11.43

13.46

(15)%

การเงิน

รายได้

34,301,914

13,822,709

148%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

18,292,185

9,779,055

87%

อัตรากำไรขั้นต้น

16,009,729

4,043,654

296%

รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน)

5,879,000

(1,692,329)

447%

กำไรสุทธิ (ขาดทุน)

1,272,142

(1,779,590)

171%

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

17,540,535

1,353,451

1,196%

เงินสดและเงินสดจำกัด

84,185,219

33,291,691

153%

ผู้ถือหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – พื้นฐาน

0.013

(0.021)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ปรับลด

0.012

(0.021)

ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการดำเนินงานประจำปี 2564

บันทึกการผลิต Ag ที่ 1,600,646 ออนซ์ เพิ่มขึ้น 120% เมื่อเทียบเป็นรายปีอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ทำได้ภายใต้แผนฟื้นฟูของเรา
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน17,540,535 ดอลลาร์ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 1,196% เมื่อเทียบกับปี 2563
รายได้จากการขาย Ag อยู่ที่ 34,301,914 ดอลลาร์เทียบกับ13,822,709 ดอลลาร์ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 148% ราคาที่รับรู้โดยเฉลี่ยในปี 2564 อยู่ที่$22.65 /oz (2020: $20.89 /oz)
รายได้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของบริษัทในการถือครองสินค้าคงคลังโลหะแท่งที่สูงขึ้นที่$1,464,523ในการฝากขาย ( 63,811 ดอลลาร์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2020) เนื่องจากราคา Ag ที่ลดลง ณ สิ้นปี
แท่งเหล่านี้ถูกขายใน Q1-2022
บริษัทมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัดจำนวน 84,185,219 ดอลลาร์ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564เทียบกับ33,291,691 ดอลลาร์ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้สุทธิ1,272,142 ดอลลาร์ในปี 2564 เทียบกับขาดทุนสุทธิ1,779,590 ดอลลาร์ในปี 2563 โดยได้แรงหนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นและยอดขาย Ag
บริษัทถูกเรียกเก็บภาษีชั่วคราว 5% ที่เกี่ยวข้องกับโควิด จำนวน 811,555 ดอลลาร์โดยหน่วยงานด้านภาษีของโมร็อกโก
การกัดมีปริมาณงานเฉลี่ย 609 tpd ต่อปี โดยโรงงานทั้งสองแห่งทำงานที่หรือสูงกว่าความสามารถของแผ่นป้ายชื่อภายในสิ้นปี
ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ปี 2564

การผลิต Ag รวม 433,742 ออนซ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับ Q4-2020
ยอดขาย Ag รวม 338,591 ออนซ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563
ต้นทุนขาย$4,634,254 (Q4-2020 – $4,991,686 ) โดยมีราคาเฉลี่ยต่อออนซ์ที่$10.68 /oz เทียบกับ$12.23 /oz ในไตรมาสที่ 4 ปี 2020
รายได้จากการขาย Ag มีมูลค่ารวม$8,025,122ลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ซึ่งคิดเป็นราคาที่รับรู้โดยเฉลี่ย$25.69 /oz (Q4-2020- $21.44 /oz)
รายได้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของบริษัทในการถือครองสินค้าคงคลังโลหะแท่งที่สูงขึ้นที่$1,464,523ในการฝากขาย ( 63,811 ดอลลาร์ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563) เนื่องจากราคา Ag ที่ลดลง ณ สิ้นปี
แท่งเหล่านี้ถูกขายใน Q1-2022
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน2,088,055 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2564 ลดลง 40% เมื่อเทียบกับ3,484,673 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2563
แร่แปรรูป 65,855 ตันในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563
กระบวนการกัดสูงถึง 716 tpd ซึ่งเหนือกว่าความสามารถในการออกแบบ
การตรวจสอบการดำเนินงานปี 2564

ปีนี้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาการปฏิบัติงาน วิธีการ และความสามารถอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปี 2020 มีการจ้างงานใหม่จำนวนหนึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งช่วยส่งเสริมพนักงานของ Zgounder ได้มากกว่า 30% ขั้นตอน กระบวนการ การขุดและวิธีการทำงานยังคงได้รับการขัดเกลาและส่งผลให้มีปริมาณงานเฉลี่ย 716 tpd ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งสูงกว่าความจุแผ่นป้ายชื่อ 670 tpd ของโรงงานแปรรูปทั้งสองแห่งรวมกัน การผลิตเงินในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 อยู่ที่ 433,742 ออนซ์ สำหรับปีนี้ บริษัทผลิตผลรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,600,646 Ag oz เพิ่มขึ้น 120% จากปี 2020

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการทำเหมืองที่ Zgounder อย่างมีนัยสำคัญด้วยการเปลี่ยนจากวิธีการทำเหมืองแบบรีจิเนจ-สต็อปมาเป็นวิธีการตัดและเติม นอกจากนี้ การใช้เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นเริ่มขึ้นในปี 2564 ด้วยการเปิดตัวจัมโบ้เครื่องแรกของเหมือง จุดเน้นที่เหมืองคือการฝึกอบรมพนักงานในวิธีการ อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ ในขณะที่บริษัทขยายไปถึง 2,700 ตันต่อวันเพื่อรองรับการขยายตามแผน

โครงการทุน

โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านเมืองหลวงหลายแห่งแล้วเสร็จในปี 2564 รวมถึงการยกเครื่องถนนในไซต์งาน ค่ายฐาน อาคารบริหาร โครงข่ายไฟฟ้า การสื่อสารในสถานที่ การจัดการน้ำผิวดิน การกักเก็บน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขุด ห้องปฏิบัติการทดสอบใหม่ถูกสร้างขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ​​ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์เป็นสองเท่า การก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาด 60,000 ตร.ม. เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มทำการเติมอ่างในเดือนมีนาคม2565

ปีนี้ยังได้เห็นความสำเร็จของโครงการเหมืองและโรงสีหลายแห่ง รวมถึงการปรับปรุงโรงงานไซยานิเดชั่น การก่อสร้างคลังเก็บวัตถุระเบิดใต้ดินแห่งใหม่ และการก่อสร้างพอร์ทัลเหมืองใหม่สองแห่ง ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีการติดตั้งและใช้งานเครื่องบดกรวยใหม่ที่โรงงานลอย ซึ่งทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 15% และอัตราการกัดทั่วโลกที่ 716 ตันต่อวันสำหรับไตรมาสดังกล่าว

การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงบวกสำหรับ Zgounder

เราได้ประกาศ FS เชิงบวกในเดือนกุมภาพันธ์ 2022เพื่อขยาย Zgounder Silver Mine จาก 700 tpd เป็น 2,700 tpd ความจุ

ไฮไลท์ของ 2,000 tpd Expansion FS: